HABERLER

Eğitim

Manisa Eğitim İş Salihli'de toplandı

Manisa Eğitim-İş Sendikası 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı Salihli Kardelen Restorantta yapıldı. Toplantı, merkez temsilcilik ve ilçe temsilcilikleri, başkanlar ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını yapan Manisa Şube Başkanı Süleyman YILDIRIM, hem özlük hem de özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, nerede bir mazlum varsa orada olduklarını, eğitim çalışanlarının taleplerini en doğru şekilde muhataplarına ilettiklerini söyledi. Mazlumun ve mağdurun yanında yer aldıklarını, bu uğurda çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden YILDIRIM, sendikacılığın kendilerine yüklediği sorumluluğu bildiklerini ve ona göre hareket ettiklerini dile getirdi.

Kamuda liyakatin esas alındığı bir kariyer sisteminin hayata geçirilmesinden yana olduklarını belirterek, kamu hizmetinin niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin edecek politik tercihlerin kamu personelinin gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kamu görevlilerinin kariyer ve liyakat zemininde hizmet yürütmelerine, görev motivasyonuna, çalışma huzuruna, iş barışına halel getirecek, kazanılmış haklarını ortadan kaldıracak uygulama ve kararlara karşı olmaya devam edeceklerini vurgulayan YILDIRIM, temel insan hakları ihlal edilerek, kadro istikrarını zoraki yöntemlerle sağlamanın yolu hâline gelen, kamu görevlilerini eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihe zorlayan sözleşmeli istihdama son verilmesi çağrısında bulundu.

“Beklentimiz, kadroya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenlerin sınırlama olmaksızın mazeret tayinlerinin yapılması, öğretmenlere diplomaya dayalı alan değişikliği hakkı verilmesi, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerinde standardın sağlanması, öğretmen alımında mülakat ısrarından vazgeçilmesi, liyakate dayalı kariyer sisteminin inşa edilmesidir” diyen YILDIRIM, 3600 ek göstergenin geniş çerçevede çalışılarak beklentileri karşılayacak düzeyde sonuçlanması için ısrarlarının, mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, toplu sözleşme masalarında verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.  

İş güvencesini geriye götürecek her türlü girişimin karşısındayız

Kamu yönetiminin dönüşümü ve yeniden yapılandırılması sürecinde kamu görevlilerinin kazanılmış haklarının korunması, kariyer ve liyakat sistemi zemininde hizmet yürütmelerinin güvenceye alınması konularında titizlik gösterilmesi çağrısında bulunan YILDIRIM, çalışma hayatını, kamu görevlilerini, eğitimi, akademik camiayı ve eğitim personelini ilgilendiren düzenleme, uygulama ve kararların iş birliği ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesi, görüş ve önerilerin kararlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

YILDIRIM, kamu görevlilerinin iş güvencesini geriye götürecek her türlü girişimin karşısında olduklarını belirterek, “Kamu hizmetinin niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin edecek politik tercihler gündemden çıkarılmalıdır” diye konuştu.

 Hak, özgürlük ve emek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Hak, özgürlük ve emek mücadelelerini yeni zeminlere taşıyarak; üyelerinin, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için sendikal yürüyüşlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden YILDIRIM, sözlerini şöyle tamamladı: “Sendikal mücadelenin küresel eşitlik ve adalet mücadelesinin bir parçası olduğu bilinciyle ülkemizde ve dünyada daha etkili bir sendikal mücadele için uluslararası iş birliği çabalarımız devam edecektir.” Dedi.

İlçe temsilcilerinin de birer konuşma yaptıkları toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. 

Salihli'nin mahallelerinde zorlu tütün kırımları devam ediyor
Özel Medigüneş Hastanesi gücüne güç katmaya devam ediyor
Salihli Güven'den örnek davranış
Manisa'da tasarruf dönemi
SEL-DER'den Kaymakam Sağlam'a ziyaret

SPOR HABERLERİ

En Çok Okunanlar